Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

Het volgende geeft u een interview met de auteur van het interview op de website. Persoonlijke gegevens zijn gegevens the u persoonlijk identificeren. Informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de data wordt verzameld om foutloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken vertoont. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:

Erfolgsformel Sonnenstudio
Beheim-Beheim GBR
Schönbornstr. 38
63456 Hanau

Telefon: 06181 - 4278890
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. E of F DSGVO gedaan, je altijd het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens in strijd; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u een bezwaarschrift indienen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet te verwerken in kwestie, tenzij we kunnen bewijzen zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte opwegen tegen ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs.1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens dan niet langer worden gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtreding van de DSGVO de getroffenen hebben recht op een recht van beroep bij een regelgevende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de locatie van de vermeende overtreding. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch, op zichzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerder, een SSL of stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

Ze hebben onder de toepasselijke bepalingen van de wet, het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
  • Als we niet langer uw persoonlijke gegevens nodig, maar je moet oefenen, defensie of juridische claims, moet je de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in plaats van het wissen van de juiste vragen.
  • Als u een bezwaarschrift hebt ingediend onder Artikel 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebben beperkt, kunnen zij - afgezien van hun storage - alleen met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of aan een andere persoon of entiteit rechten te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang de Europese Unie of een lidstaat.

Verzet tegen reclame-e-mails

Het gebruik van deze informatie in de context van de verplichte contactgegevens voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich nadrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

DSS Datenschutz & Service GmbH
Herr Gregor Herter
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29
44227 Dortmund

Telefon: 0231 97616553
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat cookies worden geaccepteerd voor bepaalde gevallen of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server-Log-Files

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-Adress

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

Ddwz verzamelen van deze gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel uitgevoerd. 6, par. 1 lit. f DSGVO. De website eigenaar heeft een legitiem belang bij technisch correcte weergave en optimaliseren van haar website - verwijzen naar de server log bestanden moeten worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die worden uitgevoerd tot de intrekking, blijft onveranderd door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruikersgegevens) voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
 
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
 
De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Dit zal ertoe leiden dat uw IP-adres wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over het gebruik van de gebruiker gegevens naar Google Analytics, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een contract voor contractverwerking gesloten met Google en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

6. Newsletter 

Newsletter data

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief , Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de levering van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
 
De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.
 
De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het doel om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard vanaf de nieuwsbrief tot uw abonnement en verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden met ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

7. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide privacy

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in verbeterde privacy-modus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacymodus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal u. a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsbewerkingen worden gestart die we niet kunnen controleren.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over privacy op YouTube, zie hun privacybeleid op:

https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Ga naar https://developers.google.com/fonts/faq en het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google-weblettertypen: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

We maken gebruik van "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Provider Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google").

Met reCAPTCHA te worden gecontroleerd of de gegevens zijn ingevoerd op onze websites (zoals in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Om te analyseren reCAPTCHA evalueert allerlei informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijftijd van de bezoeker op de website of die door de gebruiker muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De website eigenaar heeft een legitiem belang in haar web aanbod te beschermen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 


© My SLIMLASER | webdesign & seo by webranking